WORMS engage un.e Chargé.e de projet pour l'accompagnement de composts collectifs en Région bruxelloise
fr - nl
Biomethanisering

Wat is Biomethanisering (anaërobe vergisting?)

Biomethanisering is een anaëroob proces (zonder zuurstof) van afbraak van organisch materiaal. Uit dit productieproces ontstaan gassen (methaan, kooldioxide, waterstofsulfide).

Methaan is in de natuur aanwezig in sedimenten, moerassen ..

Het wordt gevormd door vergisting van het materiaal.

Het wordt ook wel "natuurlijk gas' genoemd.

Basisprincipe

Bij afwezigheid van zuurstof, gisten organische materialen.

Deze vertering vindt plaats in vier stappen:
• Hydrolyse (polymeren -> monomeren)
• De acidogenesis (alcohol, organische zuren, metabolieten, H2O en CO2 )
• De acetogenese (acetaat productie en C2 en H2)
• De methanogenese (C2 + H2 + CO2 -> CH4 + CO2)


Parameters die nodig zijn voor een optimale vertering:
o Ph tussen 6,5 en 8
o Optimale temperatuur: 50 - 65 ° C
o C/N verhouding: 16-19

Methaan produceert :
CH4: 50-60%
C02: 30 - 40%
H2O: 2-15%
H2S: <1%

H2S is corrosief en moet worden gezuiverd door het toevoegen van ijzer (F)!

2FeS2 4H2S + Fe2O3 + 03:20 + H2
1t = 25m3 biogas drijfmest = 48kWh elektriciteit + thermische energie
CH4 = 10KWH/m3 = 1l olie
Wat zijn de effecten van methaan op het milieu?

o CH4: kortstondig, maar broeikaseffect groter dan C02 !
o fossiele en niet-fossiele oorsprong van methaan
o Methaan heeft een 9x grotere impact als het ontsnapt, dan als het wordt verbrand als CO2

Tijdens anaerobe vergisting:
o Verlies van organische koolstof in atmosferische koolstof ( -25% C)
o Geen verlies van stikstof (vorming van ammoniak stikstof - 2/3 NH 4)
Wees voorzichtig, als de pH> 7, wordt er NH3 (ammoniak) gevormd, dat verdampt!

De energiemarkt
o Hernieuwbare, duurzame, groene energie... een nieuwe markt die in de mode is.
o De energieprijzen stijgen voortdurend.
o Er is een gevaar dat plantaardige producten (maïs, aardappelen, soja ...) voor de productie van energie gebruikt worden => Voedingsmarkt wordt de concurrent van de energiemarkt !
o Boeren worden elektriciteitsproducenten!
Controversen:
o Energie en de economische rentabiliteit, wat zoekt men?
Er is een nieuwe energiemarkt ontstaan : (groenestroomcertificaten -.> cfr fotovoltaïsche panelen).
o Methanogene kracht van organisch materiaal is verschillend naargelang het materiaal dat gebruikt wordt.
o Vergisters werken met een mechanisch procédé (zeer duur onderhoud).
o Hoge industriële technologie aangepast aan de koude gebieden (die niet toegankelijk zijn voor burgers). Voorbeeld: geothermische energie!
o Binnenlands aantal op warmere gebieden (bewezen efficiëntie).


Meer informatie over energievraagstukken (gerelateerd aan natuurlijke rijkdommen en het milieu): Manicore

Actualiteit :
Le méthane, une solution de stockage pour la transition énergétique ? (in het Frans)